Вежба за гласање – Сенат

Updated: 17 January 2022
Оваа алатка е наменета само за вежбање и вие сепак ќе треба да гласате на сојузните избори.

Оваа алатка за вежбање како да гласате е дизајнирана за да ви помогне да го доставите вашиот важечки глас за Сенат. Оваа алатка е наменета само за вежбање и вие сепак ќе треба да гласате на сојузните избори. Алатката користи примерок на гласачки лист. AEC ќе ги објави имињата на кандидатите и партиите за сојузните избори во текот на изборниот период.

Упатства

Изберете броеви користејќи ги паѓачките полиња во квадратчињата на примерокот од гласачкиот лист. Кога сметате дека сте завршиле со правилно гласање, кликнете на копчето 'check my ballot paper' („провери го мојот гласачки лист“) кое се наоѓа на дното од гласачкиот лист. За да поднесете важечки глас за Сенатот, можете да изберете да гласате над линијата или под линијата.

Над линијата

Ставете броеви во најмалку 6 квадратчиња за партиите или групите по редослед според ваш избор (со бројот ‘1’ како ваш прв избор).

Под линијата

Ставете броеви во најмалку 12 квадратчиња за поединечни кандидати по редослед според ваш избор (со бројот ‘1’ како ваш прв избор).

Можете да ставате дополнителни броеви во колку што ќе изберете квадратчиња кога гласате над линијата (т.е. повеќе од шест квадратчиња) или под линијата (т.е. повеќе од дванаесет квадратчиња).


Senate Ballot Paper
State – Election of 6 Senators

You may
vote in one of
two ways

Either:

Above the line

By numbering at least 6
of these boxes in the order
of your choice (with number
1 as your first choice)

A
MIST PARTY
B
RAIN PARTY
C
FOG/SUN PARTY
D
HUMID PARTY
E
BREEZE PARTY
F
CLOUD PARTY
G
 
 
 

Or:

Below the line

By numbering at least 12
of these boxes in the order
of your choice (with number
1 as your first choice).

MIST PARTY

SURNAME
Given Names
MIST PARTY
SURNAME
Given Names
MIST PARTY

RAIN PARTY

SURNAME
Given Names
RAIN PARTY
SURNAME
Given Names
RAIN PARTY
SURNAME
Given Names
RAIN PARTY

FOG/SUN PARTY

SURNAME
Given Names
FOG PARTY
SURNAME
Given Names
SUN PARTY

HUMID PARTY

SURNAME
Given Names
HUMID PARTY
SURNAME
Given Names
HUMID PARTY

BREEZE PARTY

SURNAME
Given Names
BREEZE PARTY
SURNAME
Given Names
BREEZE PARTY

CLOUD PARTY

SURNAME
Given Names
CLOUD PARTY
SURNAME
Given Names
CLOUD PARTY
SURNAME
Given Names
CLOUD PARTY

 

SURNAME
Given Names
 
SURNAME
Given Names
 

UNGROUPED

SURNAME
Given Names
INDEPENDENT
Back to top