Macedonian

Updated: 18 May 2022

Македонски / Macedonian

Ваш официјален водич за сојузните избори 2022

Што треба да направите за да важи вашиот глас

Како да гласате ако имате COVID-19

Застанете и размислете – Проверете го изворот на информации на овие сојузни избори

Водич за запишување и гласање

Telephone interpreter service

Македонски / Macedonian - 1300 720 139